Lidmaatschap van de Club

U wilt lid worden ?

Dit kunt U verwachten:

 

Er is er een borgsom verschuldigd van € 22,50 die men retour krijgt bij normale opzegging van het lidmaatschap.  

De jaarlijkse contributie bedraagt in 2013 € 240,=, te voldoen bij de penningmeester.

Er is een opzegtermijn van 1 maand, contributie wordt naar rato terugbetaald.

 

Een lidmaatschap van de Westend Snooker Club geeft recht op:

Eveneens bestaat het tot de mogelijkheden dat:

 

Inschrijven kan op een aantal manieren:

 

Ook kunt U de brochure downloaden en alles nog eens rustig nalezen.

Of direct het inschrijfformulier downloaden.

[Voor details van het lidmaatschap wordt verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement, in geval van conflicten is een besluit van het bestuur bindend]

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op : zondag 25 augustus 2013 23:45